Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Vleesenbeek Advocatuur van juni 2015.

Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent, dan is er de klachtenregeling van Vleesenbeek Advocatuur. In de klachtenregeling staat dat als u ontevreden blijft over de afhandeling van uw klacht, u die voor kunt leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.