Rechtsgebieden

Strafrecht

 • Strafrecht – algemeen
 • Jeugdstrafrecht
 • Penitentiair recht

Jeugdrecht

 • Jeugdrecht – Strafzaken
 • Uithuisplaatsing – bijstand aan jeugdigen
 • Ondertoezichtstellingen

Vreemdelingen- en Asielrecht

 • Asielrecht
 • Immigratierecht
 • Vreemdelingenbewaring
 • Vreemdelingenrecht
 • Naturalisatie
 • Wet Arbeid Vreemdelingen

Bestuursrecht

 • Algemeen
 • Sociale zekerheid – uitkeringen
 • Sociale voorzieningen
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningen
 • Ambtenarenontslagrecht

Algemene bedrijfsadvisering